Kalkulator opłaty produktowej

Opłata z tytułu niewykonania obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Banner

Oblicz wysokość opłaty produktowej

Kalkulator umożliwia obliczenie opłaty w przypadku niewykonania obowiązku odzysku i recyklingu oraz w przypadku obliczenia wysokości pomocy de minimis. Kalkulator nie obsługuje opakowań wielomateriałowych.

Kogo dotyczy opłata?

Każdego kto wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, np. sklepy internetowe, producenci, gastronomia (opakowania na wynos), importerzy, itp...

Na jakiej podstawie obliczana jest opłata?

Na podstawie masy i rodzaju opakowań wprowadzonych na rynek w ciągu roku. Zatem musisz PROWADZIĆ EWIDENCJĘ, na podstawie której obliczysz masę oraz wartość opakowań.

Czy można uniknąć opłaty?

Jeżeli masa wprowadzonych opakowań w danym roku nie przekracza 1 Mg (Tony), możesz skorzystać z pomocy de minimis. Jednak wymaga to złożenia sprawozdań oraz odpowiedniego wniosku w terminie.

Organizacja odzysku opakowań

Obowiązki w zakresie zapewnienia recyklingu i odzysku opakowań można przekazać wyspecjalizowanej firmie, która za opłatą przejmie część obowiązków przedsiębiorcy.

Ewidencja wartości opakowań

Poza opłatą produktową, przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać 2% wartości opakowań wprowadzonych w roku poprzedzającym na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.